Agentes de la propiedad inmobiliaria desde 1975

Av. Prat de la Riba 47. 25008 Lleida

973 22 32 52

  • es

973223252

Agents de la propietat immobiliària des de 1975

Av. Prat de la Riba 47. 25008 Lleida

973 22 32 52

  • es

973223252

Description

El Tribunal Suprem en Sentència de 21 de gener declara obligatòria la visita de perit per a les comprovacions de valors per part de les diferents hisendes autonòmiques per saber si el preu de compravenda d’un habitatge comprada o heretada està en línia amb les valoracions d’hisenda i així pagar els impostos d’ITP i successions corresponents.
En aquesta sentència de Tribunal Suprem s’ha ratificat l’obligatorietat d’aquesta visita pel perit i comprovar així les característiques de: antiguitat, estat de conservació qualitats o materials emprats.
L’objectiu és confrontar que el preu que s’ha pagat per l’habitatge està en línia amb les xifres que maneja l’Administració i així cobrar l’ITP o impost de Successions corresponents.
L’obligació de la visita està determinada per la jurisprudència per circumstàncies d’antiguitat, conservació o qualitats o materials.
La visita no seria obligatòria en el cas de la valoració de terrenys sense edificar, o de garatges. El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella-la Manxa, en sentència de 2020.06.09, ha declarat que qualsevol discrepància en la superfície de l’immoble fa necessària la visita d’perit de l’Administració a l’immoble objecte de comprovació.
Però hi ha comunitats autònomes com Catalunya o Canàries on el perit només anava a l’immoble si així ho sol·licitava expressament el contribuent.
Actualment existeixen diversos mètodes de comprovació de valors establerts per la Llei general tributària, no només el dictamen de perits, algunes recorren a la taxació hipotecària.
Tot i que el Suprem aclareix que encara s’utilitzin altres mètodes de valoració la visita de l’perit és obligatòria. Considera que la valoració de l’Administració «no és útil ni necessària quan el pèrit no aporta un criteri fundat en la seva experiència o destresa, sinó que es limita a aplicar taules, comparacions o dades generals. És a dir, el Suprem critica la pràctica administrativa habitual de valorar els immobles en base a taules i bases de dades sense examinar in situ l’immoble.
Tot l’anterior porta a l’Suprem a confirmar que la visita d’perit és «regla general imperativa i inexcusable, la excepció ad casum, per tant, ha de ser rigorosament justificada».
Pautes d’Tribunal Suprem de com ha de ser la valoració pericial:
Ha de raonar cas per cas per què resulta innecessària l’obligada visita personal a l’habitatge.
En cas d’usar-se valors de venda d’immobles semblants, han d’identificar-exactament les mostres obtingudes.
Quan el contribuent hagi declarat d’acord amb els valors de referència aprovats per la mateixa Administració, s’ha de provar l’error de tals valors, i el perquè de la seva correcció. O el desencert de contribuent a l’utilitzar-los, perquè no li eren aplicables.
Finalment es tracta d’una Sentència important que pot anul·lar totes aquelles comprovacions de valors en què el perit no hagi visitat l’immoble sense haver-se justificat les raons de l’absència de la visita. En qualsevol cas sempre ha de visitar l’habitatge un perit per fer un reconeixement de l’immoble i evitar així la valoració de cada hisenda autonòmica que regula les seves xifres.

OTRAS NOTICIAS

El Tribunal Suprem en Sentència de 21 de gener declara obligatòria la visita de perit per a les ...
admin
abril 29, 2021
En el procés de compravenda d'un habitatge i cancel·lació de la hipoteca Quines conseqüències hauria ...
admin
abril 29, 2021
El Tribunal Supremo en Sentencia de 21 de enero declara obligatoria la visita del perito para las ...
admin
abril 29, 2021